Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, Centrum Kultury w Chojnie zaprasza (w dniu 12 września,  o godzinie 13.00 na Placu  Zielonym przed Ratuszem) na pokazy ratownictwa i ćwiczenia pierwszej pomocy.