Światełko Betlejemskie dotarło do Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Historia zaczyna się w Betlejem, mieście które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez harcerzy w wielkiej sztafecie obiega świat. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, harcerze dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.