19 lutego br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, uczniowie z Choszczna odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów.
W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 1 im. B. Krzywoustego w Choszcznie stypendium otrzymali:
Ewa Nahorska – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego,
Oliwia Kraszewska – uczennica klasy II Technikum Ekonomicznego,
Weronika Milewska – uczennica klasy III Technikum Gastronomicznego,
Konrad Bohdan – uczeń klasy IV Technikum Informatycznego,
Marta Radomiak – uczennica klasy IV Technikum Logistycznego.
Stypendium w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich otrzymali:
Alicja Tuszyńska – uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego,
Krystian Szandała – uczeń III klasy Technikum Budowlanego,
Natalia Rosłon – uczennica IV klasy Technikum Handlowego,
Oliwia Brzezińska – uczennica IV klasy Technikum Ochrony Środowiska.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest formą nagradzania uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Stypendium to może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.