W dniu dzisiejszym (01.10.2018 r.) w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach miało miejsce przekazanie sprzętu dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Pyrzycach.

Prezes Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego Michał Dudek w obecności Zastępcy Burmistrza Pana Roberta Betyny, Komendanta Straży Miejskiej w Pyrzycach Pana Michała Maduzi oraz Pana Kazimierza Jaborowskiego - Młodszego referenta ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego dokonał przekazania zakupionego sprzętu w ramach Projektu ,,Rozwój Stowarzyszenia - Inwestycja w bezpieczeństwo", który został sfinansowany z programu ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

Stowarzyszenie zakupiło 4 szt. latarek z nakładkami sygnalizacyjnymi oraz 
1 szt. lornetki z kamerą cyfrową co pozwoli nagrywać oraz fotografować popełnianie wykroczeń i przestępstw z odległości.

Wsparcie rzeczowe dla Straży Miejskiej jest formą podziękowania za dotychczasową bardzo dobrą współpracę oraz wkład w przeciwdziałanie popełniania wykroczeń oraz przestępstw na terenie gminy i miasta Pyrzyce w ramach programu ,,Bezpieczna Gmina na lata 2017 - 2020".