Wiemy na co w Kołbaczu przeznaczony zostanie fundusz sołecki. Mieszkańcy tegoroczne środki wykorzystają m.in. na zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne dla osób starszych oraz warsztaty taneczne z zumby czy fitness. Nie zabraknie wyposażenia świetlicy, a także zakupu sprzętu AED do ratowania życia, który następnie przekażą strażakom-ochotnikom.


Fundusz sołecki to specjalnie wyodrębnione środki w budżecie gminy. Gwarantują one realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Tak też się stało w Kołbaczu, gdzie odbędzie się szereg cennych społecznych inicjatyw.

Już w lutym rozpoczęły się zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne. Warsztaty prowadzone będą w świetlicy wiejskiej w Kołbaczu. Uczestniczyć w nich będzie można w poniedziałek oraz czwartek od godziny 17 do 18. Tempo zajęć i forma ćwiczeń zostanie dostosowana do potrzeb uczestników, których udział jest bezpłatny. Także od lutego, w każdy wtorek od godziny 19 do 21 ruszyły zajęcia taneczne. To zumba fitness. Bezpłatne warsztaty poprowadzi w świetlicy wiejskiej w Kołbaczu dyplomowana instruktorka.

- Cieszę się, że świetlica w Kołbaczu zaczęła tętnić życiem i organizowane są w niej uroczystości oraz okolicznościowe spotkania. Dodatkowy atut to fakt, że mieszkańcy tak roztropnie potrafią gospodarować funduszem sołeckim wskazując szczytne inicjatywy - podkreśla wójt Starego Czarnowa Marzena Grzywińska.

Pomysłów na wydatkowania sołeckiego funduszu było więcej. Kolejnym jest automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). To wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w akcji zatrzymania krążenia.

- Coraz więcej miejsc użyteczności publicznej i instytucji zakupuje defibrylator AED, są one wszechobecne m.in. dworcach, lotniskach, czy centrach handlowych. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem - przyznaje zastępca wójta gminy Marcin Krawczyk.

Więcej informacji na temat funduszu sołeckiego można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 485 70 53, e-mailowo: bbiegus@stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie urzędu gminy.