Radni byli jednomyślni i przegłosowali podwyżki ekwiwalentu dla strażaków. Oznacza to, że teraz ratownicy, którzy pojadą do akcji, zarobią więcej. Wynagrodzeni będą również ci ochotnicy, którzy będą się rozwijali biorąc udział w szkoleniach.


Strażacy ochotnicy z terenu gminy Barlinek do tej pory otrzymywali 12 złotych ekwiwalentu za godzinę udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej oraz 6 złotych każdą godzinę udziału w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ekwiwalent ten nie był podnoszony przez ostatnich dziewięć lat.

Barlineccy radni pochylili się nad potrzebami strażaków, którzy niejednokrotnie ryzykując własnym życiem, niosą pomoc innym. Zgodzili się na podniesienie wynagrodzeń z tytułu udziału w akcjach ratunkowych oraz szkoleniach. Teraz strażacy z OSP z terenu gminy otrzymają kolejno 20 złotych za godzinę udziału w akacji i 10 złotych za godzinę udziału w szkoleniach.