Strażnicy Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie w nocy z 8 na 9 maja br. ujęli rybaków dokonujących nielegalnego połowu  ryb. Zdarzenie miało miejsce na rzece Płonia, w miejscowości Żelewo, w gminie Stare Czarnowo. 


Mężczyźni przegradzali narzędziami rybackimi całą szerokość koryta rzeki w celu pozyskania węgorza. Przegradzanie narzędziami połowowymi więcej niż połowę szerokości łożyska wody płynącej wymaga posiadania zezwolenia starosty.

Sprawcy nie posiadali zgody na taki połów, co stanowi przestępstwo w myśl art. 27 c ust. 1 pkt 7 u.r.ś.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Policji celem zabezpieczenia dowodów w sprawie.