Aby rowerowe przejażdżki były przyjemne i bezpieczne musimy pamiętać o elementarnych zasadach.

W 2020 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego rowerzyści uczestniczyli w 111 wypadkach drogowych (12% ogółu ), w których zginęło 6 rowerzystów,  a 98 zostało rannych. W porównaniu do roku 2019 nastąpił spadek liczby wypadków z udziałem rowerzystów o 42, spadek liczby zabitych o 2, spadek liczby osób rannych o 39.
Rower powinien być wyposażony:
 • z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej

 • z tyłu co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej

 • w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec

 • w dzwonek luk inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Dodatkowo dopuszcza się:
 • odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony,

 • elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół,

 • umieszczanie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej:

 • na pedałach roweru,

 • na bocznych płaszczyznach kół pojazdu tak aby z każdego boku powinny być widoczne co najmniej dwa światła; co najmniej po jednym, umieszczonym na kole przedniej osi oraz na kole tylnej osi.

Myśląc o bezpieczeństwie podczas jazdy, warto zwrócić też uwagę na dodatkowe wyposażenie roweru, tj. kask oraz kamizelkę odblaskową. Poruszając się po drodze nie zapominajmy o obowiązujących przepisach (ustawa Prawo o ruchu drogowym) :
Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów (jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić). Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi TYLKO pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat (nie dotyczy to strefy zamieszkania).
Kierującemu rowerem zabrania się:
- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
- czepiania się pojazdów.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
- opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2m I brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła);
 
Dla własnego bezpieczeństwa, stosuj się do poniższych zasad:
 • zanim ruszysz, ZAWSZE się rozejrzyj! Włączając się do ruchu, jesteś zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu,

 • nie korzystaj podczas jazdy ze słuchawek, gdyż ograniczają dźwięki ruchu ulicznego np. sygnału dźwiękowego pojazdu uprzywilejowanego,

 • unikaj kapturów, gdyż ograniczają twoją widoczność,

 • podczas jazdy nie korzystaj z telefonu i nie rozmawiaj przez telefon,

 • przez jezdnię przejeżdżaj tylko na przejazdach dla rowerów, a na przejściach dla pieszych zawsze przeprowadzaj rower,

 • stosuj się do zasady ograniczonego zaufania.