Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Myśliborzu Sąd Rejonowy w Myśliborzu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od 2016 r. do 12 marca 2019 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu myśliborskiego, znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną m. in. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, zakłócał spoczynek nocny, popychał oraz niszczył przedmioty codziennego użytku, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk.

Nadto podejrzanemu zarzucono także znieważenie funkcjonariuszy Policji i próby ich przekupstwa, podczas przeprowadzanej przez nich interwencji, tj. o czyny odpowiednio z art. 226 § 1 kk i art. 229 § 3 kk.

Z dokonanych dotychczas ustaleń wynika, że podejrzany, zamieszkujący w jednej z miejscowości na terenie powiatu myśliborskiego, wspólnie z małżonką, często nadużywający alkoholu, przez okres 3 lat znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie.

Podczas i w związku z przeprowadzaną wobec niego, przez funkcjonariuszy Policji interwencją, związaną ze stosowaną przemocą domową, podejrzany znieważył funkcjonariuszy słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz kilkukrotnie złożył obietnicę udzielenia korzyści majątkowej, w celu nakłonienia funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych, związanych z zatrzymaniem sprawcy.

            Wobec agresywnego mężczyzny, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Myśliborzu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Za czyny zarzucane podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.