Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim na koniec sierpnia 2018 roku może pozostać na poziomie sprzed miesiąca tj. 7,3%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 81 osób, a w porównaniu z sierpniem 2017 r. jest niższa o 10 396 osób. To mniej o 19,2%.


Co miesiąc Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zbiera dane z powiatowych jednostek i aktualizuje wskaźniki zachodniopomorskiego rynku pracy. Wynika z nich, że w sierpniu br. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy łącznie 6 177 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Spadki bezrobocia w odniesieniu do lipca br. odnotowano w trzynastu powiatach. Największy w powiecie szczecineckim, o 60 osób.

Z porównania sierpnia br. z analogicznymi miesiącami lat ubiegłych wynika, że poziom bezrobocia jest obecnie najniższy od momentu powstania województwa zachodniopomorskiego

Według szacunków liczba bezrobotnych w Zachodniopomorskiem w sierpniu 2018 r. wyniosła 43 801 osób.

Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w lipcu br. wyniosła 7,3% wobec 9,0% rok wcześniej.