W dniu 13.02.2019 r. w Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury i Sportu odbyło się zebranie sołectwa Banie, podczas którego dokonano wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Zainteresowanie mieszkańców sołectwa było olbrzymie, co potwierdziła frekwencja. Na zebranie przyszło bowiem  180 osób. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania sołtysem Sołectwa Banie została ponownie Pani Stanisława Sapińska uzyskując 112 głosów poparcia. Kontrkandydatką była Pani  Marzena Chwesiuk, na którą głosowało 65 mieszkańców. Nowym wybranym "władzom" sołectwa pogratulował Arkadiusz Augustyniak-Wójt Gminy Banie.

Nowy skład Rady Sołeckiej:

1. Izabela Kowalewska.

2. Leszek Borkowski.

3. Dariusz Jaroszek.

4. Wioleta Malinowska.

5. Wiesława Węgrzyn.