Rozpoczyna się przebudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Drawieńskiej (dawna Dąbrowszczaków) w Choszcznie. To trasy znajdujące się w ciągu dróg wojewódzkich nr 160 i 175. W środę, 11 lipca 2018 roku w miejscu inwestycji nastąpi uroczyste przekazanie placu budowy.


Inwestycja obejmuje przebudowę ponad 2 kilometrów drogowej infrastruktury. Wykonawcą prac, której w środę przekazany zostanie plac budowy, będzie konsorcjum firm PRD Nowogard S.A oraz MAZUR Goleniów. 

Zakres robót obejmuje modernizację nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżek rowerowych oraz budowę zatok postojowych i autobusowych oraz elementów spowalniających ruch (wysepki i azyle dla pieszych) a także przebudowę istniejących zjazdów. W zakresie planowanych robót znajduję się również renowacja, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego, nasadzenie krzewów i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Przedsięwzięcie uwzględnia także remont fragmentów ulic: Stargardzkiej i Wolności.

Zadanie powinno zostać zakończone do 30 września 2019 roku. Szacowana wartość kontraktu wyniesie blisko 26 mln zł., z czego dofinansowanie ze środków RPO WZ 2014-2020 oscyluje na poziomie około 22 mln zł., wkład własny Urzędu Marszałkowskiego to 4,5 mln zł, natomiast gminy Choszczno wynosi prawie 800 tys. złotych.