W sołectwie Stare Czarnowo w dniu 19 marca 2019 r. odbyło się zebrania wiejskie, zwołane przez Wójta Gminy Stare Czarnowo w celu przeprowadzenia wyborów na sołtysa sołectwa i członków rady sołeckiej.

Wyniki wyborów w sołectwie Stare Czarnowo:
Sołtysem został wybrany Pan Waldemar Bińkowski, jego kontrkandydatką była Pani Justyną Bartczak. Członkami rady sołeckiej zostali: Dariusz Olszewski, Paula Pędziwiatr, Mirosław Łuszczewski oraz Justyna Bartczak.

 

Wybranym przez mieszkańców osobom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Na najbliższej sesji Rady Gminy Stare Czarnowo nowo wybrani sołtysi złożą ślubowanie i rozpoczną pełnienie swej funkcji.