Burmistrz Cedyni wraz z Radnym Rady Miejskiej w Cedyni Panem Stanisławem Olechnowiczem sołtysem Aleksandrem Szoka zaprasza na Zebranie Sołeckie w miejscowości Stara Rudnica dnia 13 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Tematyka zebrania:
- omówienie budżetu Gminy Cedynia na rok 2016,
- sprawy dotyczące gospodarki odpadami,
- sprawy dotyczące programu budowy przydomowych oczyszczani ścieków,
- sprawy dotyczące Programu dopłat do leków dla mieszkańców Gminy Cedynia,
- omówienie spraw bieżących.

W spotkaniu będą również uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni.