Nowy bankomat Banku Pekao S.A. stanął przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Chojnie.


Sieć bankomatów na terenie Chojny się powiększyła. Nowe elektroniczne urządzenie do wypłacania pieniędzy na podstawie karty magnetycznej stanęło przy ulicy Jagiellońskiej, tuż obok Urzędu Miejskiego.

To kolejny bankomat zlokalizowany na terenie Chojny. Dotychczas mieszkańcy miasta skorzystać mogli z urządzeń zlokalizowanych m.in. przy ulicy Kościuszki, Roosevelta, Mieszka I oraz Jagiellońskiej.