Mieszkańcy Pyrzyc pytają o przejścia dla pieszych w swojej miejscowości. Nie wszędzie widać już pasy, farba się starła, a odnowień nie widać. Czy przez to jest niebezpiecznie?


Przejścia dla pieszych przy głównych drogach biegnących przez Pyrzyce, są prawidłowo oznakowane. Znaki drogowe informacyjne są widoczne z daleka, kierowcy widząc je, powinni zachować szczególną ostrożność. Jak zaznaczają jednak mieszkańcy miasta, nie wszędzie przejścia widać ze wzglądu na oznakowanie poziome, czyli wymalowane pasy. Dotyczy to m.in. części drogi wojewódzkiej na wjeździe od strony Szczecina (dawna S3).

Mirosław Szymczewski z pyrzyckiego rejonu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zna sytuację i zapewnia, że niebawem się to zmieni. W najbliższych tygodniach zostanie rozstrzygnięty przetarg, który wyłoni wykonawcę robót drogowych związanych z odtwarzaniem oznakowania. Pasy na przejściach dla pieszych zostaną na nowo wymalowane, dodatkowo odświeżone zostanie też oznakowanie takie jak pasy wytyczające krawędzi jezdni.