W związku z podjętymi uchwałami mieszkańców gmin skupionych wokół Związku Gmin Dolnej Odry czekają kolejne podwyżki. Od października br. stawka zarówno za odpady segregowane jak i zmieszane wzrośnie o 2 zł od każdego mieszkańca gminy.  Wzrost opłat nastąpić może także w przyszłym roku.


Na ostatnim zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry, które odbyło się 11 lipca br. podjęto uchwałę dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. Podwyżki czekają m.in. mieszkańców Cedyni, Morynia, Recza czy Krzęcina.

Obecnie stawki uiszczane przez mieszkańców gmin skupionych wokół ZGDO to 13 zł za odpady segregowane i 19 zł za odpady zmieszane. Zgodnie z uchwałą podjętą na ostatnim zgromadzeniu od 1 październik 2017 r. opłaty te wzrosną do kwot 15 zł za odpady selektywne i 21 zł za odpady zmieszane.

Zmianie uległa również składka członkowska płacona od każdego mieszkańca gminy - członka związku. Jeszcze dwa lata temu opłata ta wynosiła 5,10 zł, pod koniec 2016 r. wzrosła o blisko 500% do kwoty 25,60 zł, natomiast zgodnie z podjętą przed kilkoma dniami uchwałą, opłata wnoszona do kas ZGDO od każdego mieszkańca gminy członkowskiej wynosić będzie 27 zł.

Podwyżki wprowadzono w drugiej połowie bieżącego roku. Dlaczego? Prawdopodobnie powodem jest strach w ZGDO przed wystąpieniami gmin ze struktur związku. Gdyby podwyżki przegłosowano w pierwszym półroczu, to gminy mogłyby podjąć takie decyzje. Teraz jest za późno i kolejne odejścia będą możliwe dopiero na koniec 2018 roku.