Prawie 2 miliony złotych, tyle wyniesie dofinansowanie dla Gminy Myślibórz na „Modernizację boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu Stadionu Miejskiego w Myśliborzu” oraz „Modernizację bieżni okrężnej 400 m Stadionu Miejskiego w Myśliborzu”. Dwa wnioski o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020” ogłoszonego przez Ministra Sportu, zostały zaopiniowane pozytywnie. Tym samym konsekwentne działania Gminy Myślibórz, doprowadziły do otrzymania ze środków zewnętrznych ponad połowy kosztów realizacji zadania polegającego na przebudowie Stadionu Miejskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Myśliborzu.

– To znakomita wiadomość – powiedział Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski. – Jeśli dodamy do tych 2 mln zł z Ministerstwa Sportu jeszcze 700 tys. zł otrzymane wcześniej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę systemu odwadniającego płytę główną boiska, to suma pozyskanych przez nas dotacji sięgnie blisko 3 mln zł. Bardzo się cieszymy, że nasza konsekwencja i determinacja po raz kolejny przyniosły oczekiwane rezultaty.

Przypomnijmy tylko, że całkowita wartość tej największej w ostatnich latach sportowej inwestycji wyniosła ponad 5 mln zł. W ramach zadania przebudowano płytę główną boiska oraz rozbudowano infrastrukturę sportową pod dyscypliny lekkoatletyczne z tartanową bieżnią okólną. Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi na początku listopada.