Będą kolejne zmiany w prawie o ruchu drogowym. Tym razem mają na celu wyeliminować z rynku nieuczciwe punkty diagnostyczne pojazdów.

Obecnie stacje diagnostyczne podlegają 380 starostwom. Projekt zmian zakłada powołanie dyrektora transportowego dozoru technicznego. Miałby on za zadanie kontrolować stacje jeszcze przed ich zatwierdzeniem, zarówno pod względem warunków lokalowych i posiadanego sprzętu.

Na tym jednak nie koniec. Dodatkowo mają być przeprowadzane kontrole działających stacji oraz wyników wybranych losowo badań technicznych z ostatnich trzech miesięcy. Zaostrzony ma zostać tak że nadzór nad samymi diagnostami. Wprowadzenie zmian planowane jest na 20 maja 2017 roku.