W związku z zaniżoną oceną  skutków suszy w roku 2019 (która wpłynęła na obniżenie poziomu pomocy finansowej  związanej ze szkodami w uprawach rolnych) wielu rolników wskazało na potrzebę postawienia stacji meteorologicznej na terenie gminy Moryń. W wyniku współpracy z Instytutem  Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach została wytypowana lokalizacja do posadowienia stacji, która ujęta zostanie w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej.

25 lutego 2020r. zostało zorganizowane spotkanie informacyjne podczas którego wielu rolników zadeklarowało dobrowolne wpłaty na budowę stacji.

Oprócz rolników środki przekazali:  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Gmina Mieszkowice. Przekazanie środków zadeklarowała również Zachodniopomorska Izba Rolna w Szczecinie.

5 maja 2020 roku została zmontowana stacja. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. To dzięki waszym wpłatom mogliśmy uruchomić stację. Dane ze stacji będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób pod adresem:

http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=120