Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyprodukowano wadliwe dokumenty (dowody osobiste z warstwą elektroniczną).

Z informacji posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, na dzień 19 listopada br. wydano obywatelom 275 dokumentów z wadą techniczną.

Po wykryciu błędów, od 9 listopada br. pracownicy CPD MSWiA informują urzędy o sposobie postępowania w przypadku otrzymania błędnie spersonalizowanego dowodu osobistego. 

CPD MSWiA personalizuje priorytetowo wnioski dla dowodów, które w wyniku wady technicznej zostały unieważnione administracyjnie.

Wg innych źródeł istnieje prawdopodobieństwo, że dokumentów może być zdecydowanie więcej i należy sprawdzić w szczególności dokumenty, które wyprodukowano w ostatnim czasie.