Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego Gryfinie akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom którym zarzuca się to, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Mieszkowicach, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na pokrzywdzonym, w ten sposób, że po uprzednim doprowadzeniu go do stanu bezbronności poprzez uderzanie pięściami po całym ciele zabrali w celu przywłaszczenia telefon komórkowy, pieniądze oraz dokumenty, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk i inne.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Mieszkowicach, gdy pokrzywdzony wracał ze sklepu został zaatakowany przez dwóch nieznanych jemu mężczyzn. Sprawcy zaczęli bić pokrzywdzonego pięściami po całym ciele a następnie ukradli jego telefon komórkowy, pieniądze i dokumenty, po czym zbiegli  z miejsca zdarzenia.

Pokrzywdzony bezpośrednio po dokonanym rozboju powiadomił o tym fakcie Policję. Podjęte przez funkcjonariuszy działania doprowadziły do ustalenia i zatrzymania obu podejrzanych. Następnie na wniosek prokuratora sprawców aresztowano. Tymczasowe aresztowanie było stosowane również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Jeden z podejrzanych w wieku 23 lat był w przeszłości karany sądownie, zaś drugi mężczyzna mający lat 18 nie był wcześniej karany. Za zarzucany obecnie podejrzanym czyn m. in. na podstawie art. 280 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12.