W dniu 7 sierpnia w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach współpracy polsko-niemieckiego Stowarzyszenia KLOSTERLAND. Na zaproszenie dyrektor Muzeum pani Magdaleny Szymczyk do Myśliborza przyjechali przewodniczący Stowarzyszenia - Stefan Beier oraz dr Gabriel Gach. W rozmowach uczestniczyła również Sekretarz Gminy pani Katarzyna Królak.

Myśliborskie spotkanie było kontynuacją „nowego otwarcia” w Stowarzyszeniu KLOSTERLAND, którego początek wyznaczyło, zorganizowane 16 maja b.r. w Neuzelle, walne zgromadzenie członków. W powołanym podczas wyborów sześcioosobowym zarządzie, funkcję osoby odpowiedzialnej za współpracę polsko-niemiecką objęła pani Magdalena Szymczyk.

Spotkanie było okazją do odnowienia wzajemnych relacji polsko-niemieckich w ramach współpracy w grupie członków KLOSTERLAND-u.

Rozmowy dotyczyły kierunków przyszłych działań, formy współpracy oraz oczekiwań każdej ze stron. Wiele czasu poświęcono również kwestii projektów, które zrealizować można wspólnie w ramach działalności Stowarzyszenia.

Rozmowy, choć bardzo rzeczowe, toczyły się w przyjaznej atmosferze, a nakreślaniu kierunków wspólnych działań towarzyszyła wymiana wzajemnych doświadczeń z dotychczasowych projektów. O różnorodności i bogactwie form działalności Stowarzyszenia oraz o otwartości grupy na wielorakie inicjatywy świadczyć może piwo, produkowane wg. klasztornej receptury, które niemieccy goście przywieźli ze sobą, jako przykład lokalnego produktu związanego z siecią KLOSTERLAND. Innym materialnym efektem działalności stowarzyszenia zaprezentowanym na spotkaniu jest cykl pięknie wydanych pocztówek przedstawiających najciekawsze motywy architektoniczne budynków zespołów klasztornych z terenów należących do sieci klasztorów, m.in. motyw sklepienia kryształowego z myśliborskiego klasztoru podominikańskiego (ob. czytelnia Biblioteki).

Goście z Niemiec zaproszeni zostali również przez gospodynię spotkania do zwiedzenia ekspozycji naszego muzeum.