17 stycznia 2019 roku w Hotelu Salvador w Pyrzycach odbyło się Spotkanie Noworoczne Gminy Pyrzyce podsumowujące rok 2018. W Spotkaniu Noworocznym uczestniczyli: Senator RP Grzegorz Napieralski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Zbigniew Chojecki, Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień, Zastępcy  Burmistrza Miasta Partnerskiego Ueckermunde  I  Zastępca Burmistrza Jürgen Kliewe, II Zastępca Burmistrza Joachim Trikojat, przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych, Wójtowie, Burmistrzowie, Radni Gminni i Powiatowi, reprezentanci Stowarzyszeń, Klubów, Związków, Honorowi Obywatele Gminy Pyrzyce, Dyrektorzy Jednostek Powiatowych i Gminnych, Sołtysi Gminy Pyrzyce, prezesi i przedstawiciele spółek, przedsiębiorcy oraz media.
Podczas uroczystości został przedstawiony film podsumowujący kadencję pt. „Zrealizowane  i planowane inwestycje w Gminie Pyrzyce w latach 2014-2018” w zakresie wykonania budżetu, realizowanych inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, wydarzeń kulturalnych i sportowych, realizacji Fundusz Sołeckiego.
Spotkanie Noworoczne Gminy Pyrzyce 2019 uświetniły występy Kapeli Ludowej Pyrzyczanie, chórów dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem Klaudii Szczepkowskiej.
Na Spotkaniu Noworocznym odbyło się wręczenie statuetek „Pyrzyczanka”.
W kategorii Sport
- Za upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pyrzyce Statuetkę Pyrzyczanka otrzymał Klub LZS SĘP Brzesko, którą odebrała Prezes Klubu Pani Joanna Kołatkiewicz – Olszówka za 70-letnią działalność oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pyrzyce.
W kategorii Kultura statuetkę otrzymał:
-Zespół Śpiewaczy Kresowianka pod kierownictwem Pani Danuty Cząstki za 35-letnią działalność artystyczną oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
-Kapela Ludowa Pyrzyczanie pod kierownictwem Pani Agnieszki Urbańskiej za 15-letnią działalność artystyczną oraz popularyzację Pyrzyckiej Kultury.
W kategorii Przedsiębiorstwo:
- Firma Europa Systems Sp. z o.o.  za rozwój, innowacyjność oraz działalność firmy na lokalnym rynku, którą odebrała Pani Agnieszka Siwek z Firmy Europa Systems w zastępstwie za Prezesa Firmy Pana Michała Kaźmierczaka.