Drodzy Mieszkańcy Pyrzyc, w związku z licznymi w ostatnim okresie aktami wandalizmu dotyczącymi uszkodzeń elementów małej architektury (ławki) oraz placów zabaw, apeluje do mieszkańców Pyrzyc, aby będąc świadkami wandalizmu i dewastacji mienia, niezwłocznie zgłaszali takie sytuacje do Straży Miejskiej tel. 091 3970329, kom. 609461228 , 609461388 lub na Policję tel. 0915779511.
Burmistrz Pyrzyc
Marzena Podzińska