Zakończyło się już pięć z dziewiętnastu zaplanowanych na ten rok inwestycji związanych z przebudową odcinków dróg wojewódzkich, które realizowane są w ramach budżetu własnego ZZDW, przeznaczonego na tzw. zadania jednoroczne. Utrudnienia kierowcy napotkać mogą także w naszym regionie.


Zadania jednoroczne to głównie najpilniejsze remonty dróg wojewódzkich. Co roku każdy z 7 Rejonów Drogowych podległych ZZDW,  przygotowuje od dwóch do pięciu takich zadań. W tym roku Rejony dostaną na ten cel łącznie ponad 19 mln zł.

Najkosztowniejszymi przebudowami są przejścia dróg wojewódzkich przez miejscowości. Jedną z takich inwestycji jest druga przebudowa odcinka miejskiego na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie. Powstaje tam nowe skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego, Pomorskiej i Kolejowej. Roboty budowlane za ponad 2.2 miliona złotych mają zostać zakończone do 6 listopada br.


W Lipianach w ciągu DW nr 156, został przebudowany odcinek zamiejski ul. Myśliborskiej. W samym mieście wykonano natomiast pierwszy etap prac. Ulica Myśliborska została na początku roku przejęta przez ZZDW od powiatu pyrzyckiego. Województwo oddało natomiast pod zarząd powiatu dotychczasowy odcinek DW 156 w Lipianach, przebiegający przez centrum miasta.

Najdłuższym odcinkiem drogi jaki jest przebudowywany w ramach zadań jednorocznych to 5,3-kilometrowy odcinek DW nr 122 Łozice-Pyrzyce, znajdujący się na terenie działania RDW Pyrzyce. Inwestycja to koszt 1,5 mln zł.

Jednym z dwóch ostatnich tegorocznych zadań z puli, była budowa zabezpieczenia skarpy nasypu w Starym Kostrzynku w pow. gryfińskim w ciągu DW nr 126. Tu prace budowlane już się zakończyły i przygotowywany jest odbiór robót. Ich koszt wyniósł 156.3 tys. złotych.


Dodatkowo ZZDW realizuje szereg zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym roku, głównie na budowy i przebudowy chodników znajdujących się na terenach zabudowanych w ciągach dróg wojewódzkich, przeznaczono 1,5 mln zł. Zaplanowano miedzy innymi spowolnienie ruchu w Moryniu i Cedyni na terenie działania RDW Chojna.