W Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbył się spektakl „Słowa w niewoli i słowa po odzyskaniu niepodległości” w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  Celem tej uroczystości było uzmysłowienie tragedii w zniewolonym państwie.

Ideą spektaklu było ukazanie osobowości człowieka, jego marzeń, pragnień po zniewoleniu i zdominowaniu literatury przez problematykę narodowowyzwoleńczą. Przygotowania do spektaklu zawsze rozwijają u młodzieży uzdolnienia aktorskie i uwrażliwiają na piękno polskiej literatury.

Organizatorami spektaklu były panie: Ewa Trusiewicz i Beata Pawluk-Duńska. Panie zadbały o przygotowanie uczniów do spektaklu. Również przygotowały wystrój wnętrza, który oddawał zarówno atmosferę dekadentyzmu 123 lat niewoli, jak i wizję młodego państwa polskiego budzącego się do życia. W spektaklu wzięło udział 11 uczniów. Byli to uczniowie następujących klas: IV TŻiUG, IV TI,   IV TMR, III TI, III TMR, III TE, IV TPS, III TMRiA. Na spektakl zostali zaproszeni goście ze Starostwa, przedstawiciele Rady Rodziców, jak również Dyrekcja Szkoły. Mieliśmy okazję uczestniczyć w chwilach spędzonych z poezją spod korony ciernistej i złotej korony. Niewątpliwie zostanie to w naszej pamięci. Cel tych całorocznych spotkań z poezją został osiągnięty i uczniowie mają świadomość, że wolność nie jest nam dana, tylko zadana i trzeba ją chronić i pielęgnować.