14.02.2019 r. w miejscowości Tywica oraz Babinku odbyły się zebrania mieszkanców w celu dokonania wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich.

Sołtysem w m. Tywica została ponownie Pani Joanna Kamińska, która została zgłoszona jako jedyna przez mieszkańców.

Sołtysem w Babinku została ponownie Pani Iwona Bieniewicz, która uzyskała 30 głosów wygrywając jednocześnie z Panem Grzegorzem Dobrowolskim, który to uzyskał 25 głosów.

Członkami Rad Sołeckich zostali:

Tywica: Barbara Szyniec, Piotr Niewiadomski, Anna Więcek.

Babinek: Patyrycja Ślusarczyk, Joanna Wolarz, Daniel Walczak, Jan Kamiński, Izabela Wilk.