Dzięki przeprowadzonej przez mieszkańców Oborzan zbiórce pieniężnej podczas Dni Morza (sprzedaż jedzenia, atrakcje) oraz darowiznom od wielu osób prywatnych, a także wsparciu finansowym z funduszu Rady Kościelnej w Oborzanach, udało się zakupić nowy traktorek do koszenia terenów zielonych we wsi oraz przy kościele w Oborzanach.

Jest to wydarzenie bezprecedensowe w historii naszego sołectwa, a także naszej gminy. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia tak wielu osób, które ofiarowały swoje ciężko zarobione pieniądze lub poświęciły swój cenny czas, aby przygotować Dni Morza, a następnie zbierać fundusze.