Do tej pory mieli jedne z najniższych stawek w całym województwie. Teraz się to zmieni. W Pyrzycach opłaty za wywóz odpadów idą mocno w górę, nowe stawki będą obowiązywały od 1 sierpnia. Powód podwyżki? Deklaracje śmieciowe a realia, to dwa różne światy.


Do tej pory na terenie gminy Pyrzyce mieszkańcy płacili za wywóz śmieci 8 złotych (odpady segregowane) lub 14 (za zmieszane). Od 1 sierpnia stawki idą mocno w górę. Teraz mieszkańcy gminy zapłacą odpowiednio 13 i 24 złote. Powód? Okazuje się, że mieszkańcy nie do końca zrozumieli ideę śmieciowych deklaracji.

- Według deklaracji blisko 75% mieszkańców powinno segregować śmieci, tymczasem realia są zupełnie inne, ponieważ prawie 70% mieszkańców tych odpadów, wbrew deklaracjom, śmieci nie segregowało – tłumaczy burmistrz Pyrzyc, Marzena Podzińska.

Odpady zmieszane ważyły więcej, a więc i płatności z tytułu gospodarki odpadami były dla gminy wyższe, niż zakładano. Jak mówią władze Pyrzyc, nie było innego wyjścia jak podwyższyć opłaty.

- Nie wykluczamy, że w przyszłości opłaty zostaną zmniejszone. Ważne jednak, by mieszkańcy rzetelnie wypełniali deklaracje – mówi Marzena Podzińska.

Jak się dowiedzieliśmy, ściągalność z tytułu opłat śmieciowych wynosi 80%. Dodatkowo gmina musi pokrywać koszty z tytułu likwidacji dzikich wysypisk śmieci, czy też dostosować pojemniki do bioodpadów do nowych przepisów prawa. Zwiększona zostanie też częstotliwość wywozu śmieci na terenie pyrzyckiej gminy.

Obecnie w Pyrzycach obowiązują jedne z najniższych stawek w całym województwie. Władze gminy zapowiadają, że będą się starały uszczelnić system i kontrolować, czy osoby deklarujące segregację rzeczywiście wyrzucają selektywnie odpady.