Rozpoczęły się zgłoszenia do udziału w konkursie „Staroczarnowskie specjały”. Finał konkursu i ogłoszenie laureatów zaplanowano w sobotę, 31 sierpnia br. tradycyjnie podczas Święta Plonów. Dożynki odbędą się w Żelisławcu. 

- Co roku podczas Święta Plonów lokalni smakosze zaskakują jury, jak i mieszkańców oryginalnością prezentowanych potraw. Dlatego też tradycyjnie i w tym roku zapraszamy do prezentacji lokalnych specjałów - zachęca do udziału w konkursie wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Do konkursu zgłosić się może mieszkaniec lub grupa osób z terenu gminy Stare Czarnowo niezależnie od wieku, poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej do siedziby Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, pokój nr 25, w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r.

Każdy mieszkaniec czy grupa, może zgłosić maksymalnie 3 potrawy.

Zgłoszone do konkursu specjały będą oceniane w następujących kategoriach: smak potrawy, regionalność, łatwość przyrządzenia i aranżacja podania potrawy.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu „Staroczarnowskie specjały - edycja 2019”.
  2. Formularz zgłoszeniowy.