Zostały poważnie uszkodzone ponad dwa miesiące temu w wyniku wichur, ale nikt ich nie wzmocnił ani nie zabezpieczył. W każdej chwili mogą spać na drogę, a to z kolei może doprowadzić do poważnego wypadku.

 

Kierowcy poruszający się drogą wojewódzką 122 pomiędzy Baniami a Pyrzycami alarmują:

- Kilkanaście słupów jest niebezpiecznie przechylonych i w każdej chwili mogą spaść na jezdnię.

Twierdzą, że słupy telekomunikacyjne zostały uszkodzone wiele tygodni temu. W międzyczasie zarządca drogi usuwał skutki wichur, ale nie zrobiono nic ze słupami.

- Jeżdżę tu praktycznie codziennie – mówi mieszkanka Bań. – Jak przewracały się drzewa, to je usuwano z jezdni. A słupy jak stały, tak stoją pochylone nad drogą, tylko patrzeć, aż komuś spadną na auto – komentuje.

Zwróciliśmy się do zarządcy drogi, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o interwencję. Czekamy na reakcję służb.