Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie gośćmi "pierwszoklasistów" z Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie podczas uroczystego ślubowania.

W dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych o profilu policyjnym. W uroczystości udział wzięli nauczyciele, uczniowie, rodzice pierwszoklasistów, Sekretarz Gminy Gryfino, przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, Dyrekcja Szkoły oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się musztrą wykonaną przez uczniów klasy pierwszej, a następnie złożeniem meldunku Panu Dyrektorowi mgr. Sławomirowi Głuszakowi . W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w uroczystości wzięła udział st. asp. Julita Buraczyńska Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Gryfinie oraz Oficer Prasowy asp. szt. Marcin Karpierz. Również podczas gali obecny był prowadzący klasę policyjną Naczelnik Wydziału Prewencji i RD KP Chojna kom. Robert Panna, który wraz z wychowawcą klasy, podczas ślubowania, wręczał legitymację nowym kadetom. W swoim przemówieniu Dyrektor Sławomir Głuszak podkreślił wagę uroczystości, a także znaczenie słów roty ślubowania zarówno dla uczniów klas pierwszych, jak i całej społeczności szkolnej. Obecnie już kilkunastu absolwentów klas mundurowych pełni służbę w Policji, Wojsku, Straży Pożarnej, a także są Ratownikami Medycznymi. Również kilku uczniów jest w trakcie naboru (rekrutacji) do wskazanych służb, w tym głównie do Policji.

Cała uroczystość przebiegła w podniosłym, patriotycznym nastroju. Jednym z jej celów jest bowiem kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Warto wspomnieć, że absolwenci klas o profilu policyjnym na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, otrzymują podczas naboru dodatkowe 4 punkty.