Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo przeciwko dwóm funkcjonariuszom Policji, którzy 6 stycznia  2020 r. w Nowym Czarnowie, podczas  wykonywania czynności służbowych – podejmowanej interwencji – przekroczyli swoje   uprawnienia,  stosując  wobec pokrzywdzonego siłę fizyczną, mimo braku okoliczności uzasadniających  tego typu działania, a nadto dokonali uszkodzenia telefonu pokrzywdzonego.

Prokurator postawił obu policjantom zarzuty popełnienia  przestępstwa   z art. 231 § 1 kk w zb. z art. z  art. 288 § 1 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk.   

Wobec jednego z funkcjonariuszy policji, który został zatrzymany 11 stycznia 2020 r.  na wniosek prokuratora, Sąd  Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie w tym samym  zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Drugi podejrzany został zatrzymany 14 stycznia  i wobec niego również prokurator złożył wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania,   Sąd również zastosował ten środek  do 9 marca 2020 r.