Osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały u siebie ryzyko zakażenia koronawirusem, mogą zgłosić się na test w kierunku SARS-CoV-2 przez formularz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/dom. Od momentu wystawienia skierowania będą podlegać kwarantannie, a test wykonają bezpłatnie.

Po wystawieniu zlecenia na test otrzymają Państwo sms o proponowanym miejscu oraz godzinie testu – zastosowanie się do informacji z sms pozwoli Państwu uniknąć kolejki w punkcie wymazowym. Więcej informacji o systemie eKolejka na www.gov.pl/eKolejka
Wykaz mobilnych punktów wymazowych znajdą Państwo na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran
Wynik testu mogą Państwo odczytać na Internetowym Koncie Pacjenta: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
W przypadku pozytywnego wyniku testu, zachęcamy do skorzystania z monitoringu realizowanego w ramach projektu PulsoCare. Więcej informacji na www.gov.pl/dom
Przypominamy, że test w kierunku SARS-CoV-2 może wystawić również lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej). Rejestr placówek POZ: https://www.gov.pl/web/koronawirus/teleporady-poz
Formularz należy przekazywać w godz. 8:00 - 18:00. Formularze złożone po godz. 18.00 będą obsługiwane w miarę możliwości kolejnego dnia.