Ewa Winkiel żegna się ze stanowiskiem skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Skarbniczka została skazana prawomocnym wyrokiem, a jej imię i nazwisko widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym. Odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację radni obarczyli burmistrza Trzcińska-Zdroju Zbigniewa Kitlasa i zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury.


Radni Rady Miejskie w Trzcińsku-Zdroju na wtorkowej sesji "oskarżyli" burmistrza gminy Zbigniewa Kitlasa o niedopełnienie przez niego obowiązków służbowych. Sytuacja jest pokłosiem zatrudnienia na stanowisko skarbnika gminy Trzcińsko-Zdrój Ewy Winkiel, która jak się okazało została skazana prawomocnym wyrokiem sądu, a jej nazwisko widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym.

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój, osoba aplikująca na dane stanowisko była zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Burmistrz Kitlas w rozmowie z naszym redaktorem podkreślał, że wszystkie aspekty zarówno formalne jak i merytoryczne związane z naborem Pani Ewy Winkiel na stanowisko skarbnika gminy Trzcińsko-Zdrój były spełnione. Inne zdanie co do zaistniałe sytuacji miał wiceprzewodniczący rady Robert Kowalski.

- Wiadomo, że każdy aplikujący do tego konkursu na stanowisko musi przedstawić oświadczenie o niekaralności, które pisze sam ale przed podpisaniem umowy i mianowaniem danej osoby na skarbnika wydaje mi się, że powinno zostać przez nią przedstawione zaświadczenia o niekaralności.

Władze gminy pod wątpliwość poddali słowa wiceprzewodniczącego twierdząc, że zawierzyli oświadczeniu Ewy Winkiel, a o zaświadczenie o niekaralności z KRK wystąpili dopiero kilka dni temu.

Ostatecznie wiceprzewodniczący Robert Kowalski na sesji złożył wniosek zobowiązujący Marię Woźniak do złożenia zawiadomienia do prokuratury w sprawi niedopełnienia obowiązków przez władze gminy Trzcińsko-Zdrój przy zatrudnieniu skarbnika. Wniosek został przyjęty przez radnych większością głosów.

Ewa Winkiel na sesji podkreśliła, że oświadczenie złożyła zgodnie z prawdą. Włodarze gminy zapowiadają ogłoszenie kolejnego konkursu, jednak do momentu jego rozstrzygnięcia obowiązki dotychczasowej skarbnik przejmie jej zastępca. Ewa Winkiel w Urzędzie Gminy Trzcińsko-Zdrój pracował od 1 lutego 2018 r. 

Czytaj także:
Skarbnik gminy z wyrokiem?