Ta sprawa może pogrążyć Adama Fedorowicza jako burmistrza Chojny. Prócz skandalicznego najmu pomieszczeń w Polsko-Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań może odpowiedzieć również za liczne nieprawidłowości w prowadzeniu inwestycji, w tym za naruszenia w kwestiach przetargów.

Odkrywamy kolejne tajemnice protokołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej chojeńskiej Rady Miejskiej. Okazuje się, że do nieprawidłowości dochodziło nie tylko w sprawie najmu lokalu zbudowanego z unijnych środków (czytaj:To ogromny skandal! Centrum Kultury płaciło za mieszkanie burmistrza?).

Według radnych, którzy prowadzili kontrolę, doszło do naruszeń prawa w wielu innych przypadkach. Potwierdzają to kontrole z Urzędu Marszałkowskiego, te były przez wiele miesięcy ukrywane przed opinią publiczną. Wiemy, że nie ogłaszano m.in. przetargów, mimo że był taki obowiązek. Niektóre roboty przy budowie Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym zlecano w trybie zapytania o cenę. Kontrole nie pozostawiają złudzeń: naruszano zasady dyscypliny finansów publicznych, co mogło doprowadzić do ogromnych strat finansowych przez gminę.

W ramach inwestycji kupowano też inny sprzęt jako wyposażenie, niż w przedkładanym projekcie. Kontrolerzy uważają też, że podczas zamówień publicznych zapisy w przetargach mogły utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniały równego traktowania przedsiębiorców, żądano też od wykonawców dokumentów, które nie były niezbędne. Podnoszone są również zarzuty niedotrzymywania terminów i nienakładanie kar umownych. To wszystko kosztowało gminę setki tysięcy złotych więcej!

To nie pierwszy przypadek, kiedy burmistrza Chojny zestawia się z kontrowersyjnymi przetargami. W czasie, kiedy pełnił stanowisko we władzach Związku Gmin Dolnej Odry ogłaszano przetarg wyłaniający firmę, która będzie się zajmowała odpadami. Niedługo później został nagrany Kazimierz Szarżanowicz, wójt gminy Stargard, którego słowa sugerują, że przetarg z ZGDO też mógł być ustawiony:

- Politycznie żeśmy niektóre sprawy tutaj na związku załatwili (…) chciałbym nawiązać do ostatniego przetargu, to też była polityczna sprawa, bo trzeba utrzeć nos Remondisowi, wszystko jest dobrze, bardzo mi się to też podobało. Tylko wygrywa firma, która miała zacząć wozić od 1 lutego, potem dajemy im vacatio legis, wakacje, dlatego, że nie byli przygotowani na to. A Remondis walnął na te dwa miesiące cenę, jaką chciał.

Dziś w Chojnie nadzwyczajna sesja, radni będą wnioskować o podjęcie uchwały, na mocy jakiej Rada Miejska złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Chojny.
Poprosiliśmy chojeński magistrat o komentarz do tej sprawy, czekamy na odpowiedź.

Czytaj również:
To ogromny skandal! Centrum Kultury płaciło za mieszkanie burmistrza?
Afera! Burmistrz stanie przed obliczem prokuratora?
Ustawiony przetarg? ,,To była polityczna sprawa, bo trzeba było utrzeć nosa Remondisowi''.