Determinacja, zaangażowanie, współpraca, dofinansowanie, realizacja. To podstawowe wyznaczniki sukcesu jaki osiągnęli mieszkańcy Mirowa w gminie Moryń. W sobotę 23 listopada 2019 r. wieś wzbogaciła się o kilka stanowisk siłowni plenerowej zamontowanych na placu zabaw.

Wszystko to w ramach projektu "Wielka sprawa małej wagi", który to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K102/18-00.