Tylko 3% nachylenia! Trasa z Trzcińska do Siekierek cała z asfaltu! Otwarcie już jutro!


Rozmowa z Mariuszem Sikora, dyrektorem wydziału urzędu marszałkowskiego koordynującego budowę tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim.

ON: - Jak na chwilę obecną wygląda stan budowy dróg rowerowych w powiecie gryfińskim?


MS: - Powiat gryfiński jako pierwszy na Pomorzu Zachodnim w październiku 2018 r. posiada  wybudowane i oznakowane trasy rowerowe, które będą elementem Sieci Szlaków Rowerowych Pomorza Zachodniego.

Zakończyliśmy budowę odcinka z Gryfina do Trzcińska oraz trasy z Trzcińska-Zdroju do Siekierek, który oficjalnie zaprezentujemy rowerzystom 14 października br. w trakcie otwarcia w Godkowie i przejeździe na piknik rowerowy w Przyjezierzu, na który serdecznie zapraszam.


- Obserwując tą inwestycję ma się wrażenie, że nikt nie wierzył w jej tak szybką realizację.  


- Trasa rowerowa na odcinku Trzcińsko – Siekierki została wybudowana w ciągu 7 miesięcy 2018 r. Wykonawca wszedł na plac budowy w kwietniu br.  i od pierwszego tygodnia odbywały się cykliczne rady budowy, częste wizytacje na terenie z udziałem partnerów z gmin, wykonawcy i to pozwoliło sprawnie realizować budowę drogi rowerowej.  Ta inwestycja to doskonały przykład dobrze zaplanowanego i dużego zaangażowania inwestora, wykonawcy, podwykonawców często firm z powiatu gryfińskiego. To największa inwestycja rowerowa w tej części Polski wykonana i oznakowana w zakładanym  przez nas terminie.


- Dlaczego stawiacie na drogi rowerowe z asfaltu?


Jest kilka powodów, po pierwsze trwałość na wiele lat. Trasa z Trzcińska do Siekierek to podbudowa po linii kolejowej oraz 8 cm asfaltu. Po drugie komfort jazdy rowerzystów: od małego dziecka po dorosłego.  Nie ma drgań, tak jak na nawierzchni z kostki betonowej, po trzecie koszty eksploatacji czyli łatwość utrzymania czystości są znacznie niższe niż przy innych nawierzchniach. Droga rowerowa to nie tylko sama nawierzchnia, tworzymy system oznakowania odległości trasie ale również oznakowanie do usług dla turystów np. noclegi i restauracje, sklepy oraz atrakcji turystycznych.

- A co z rolkarzami, biegaczami, pieszymi?

- To również  dla nich jest ta infrastruktura. Turystyczne trasy rowerowe w powiecie gryfińskim są bardzo bezpieczne i malownicze, przebiegają przez tereny leśne oraz po byłych trasach kolejowych i jeśli ktoś ma ochotę na przejazd na rolkach to zachęcam, to bezpieczna droga.  Tylko pamiętać należy, że pierwszeństwo na drodze ma rowerzysta i należy wtedy przestrzegać zasad ruchu drogowego. Piesze grupy zorganizowane jak najbardziej mogą z tej drogi korzystać i zachęcam do podróży z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi ponieważ trasa ma tylko 3% nachylenia. Rozmawiałem już nawet z przedstawicielem parafii z Chojny, który organizuje piesze pielgrzymki na trasie Chojna – Siekierki i planuje przejście tą trasą w 2019 r. Jak widać pomysł z budową tej trasy był potrzebny i oczekiwany przez mieszkańców powiatu gryfińskiego.

- Jak wygląda sytuacja z infrastrukturą dla turystów na trasie rowerowej?

- Planując taką rozległą inwestycję nie zapomnieliśmy o odpoczynku dla rowerzystów i pieszych. Na tę chwilę powstały dwa miejsca odpoczynku gminie Chojna w miejscowości Jelenin nad jeziorem oraz  gminie Moryń w Przyjezierzu, wyposażone w altany, ławy i stojaki na rowery oraz ławki pająki. To pokazuje jak dobrze przygotowany i realizowany jest projekt rowerowy uzupełniony przez Parki Krajobrazowe Województwa Zachodniopomorskiego - jednostkę Marszałka  Województwa Na zlecenie Parków zainstalowane będą w gminie Trzcińsko w obrębie Czarnołęka pozostałe elementy obsługi i edukacji: wiaty, ławki, stoły i stojaki na rowery oraz elementy i tablice edukacyjne.

- Co była dla pana największym wyzwaniem w trakcie tej budowy?

- Dla mnie osobiście  ważna była cała trasa ale wiedziałem, że wykonanie odcinka trasy rowerowej terenie Gminy Chojna będzie najtrudniejsze. Pamiętam jak trudne były negocjacje z radnymi w grudniu 2016 r., których przekonywałem  z grupą negocjatorów Marszałka do słuszności tego projektu i korzyści dla rozwoju turystyki gminy i powiatu na tle turystyki rowerowej regionu. Projekt musieliśmy powiązać z inwestycją gminy budowy kanalizacji na odcinku Jelenin – Godków, co nie było łatwym zadaniem mając na uwadze czasy realizacji budowy drogi rowerowej. Osobiście zobowiązałem się do działań w zakresie zmiany nawierzchni drogi  z kostki betonowej na asfaltową w miejscowości Godków Osiedle oraz wybudowania bezpiecznego przystanku autobusowego z zatoczką i to wszystko wykonaliśmy. Godków dzięki temu ma ciąg rowerowo – pieszy przez cała miejscowość. Wiedziałem jak ważne jest dla mieszkańców Chojny i gminy jest Jezioro Jelenińskie, dlatego miejsce odpoczynku dla rowerowych turystów umieściliśmy w sąsiedztwie tego jeziora. To również pozytywnie wpłynie na wykorzystanie infrastruktury przez mieszkańców i turystów. To do czego się zobowiązaliśmy - wykonaliśmy.

- Co jeszcze zostało do wybudowania w powiecie  gryfińskim w ramach tras rowerowych Pomorza Zachodniego?

- Już ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej i oznakowania trasy od Trzcińska przez Góralice i dalej do Myśliborza. To ponad 30 km trasy, której budowa przewidywana jest na lata 2019/2020. To będzie łącznik tras rowerowych z gminami na południu regionu, które już budują sieć tras np. Barlinek i Dębno. Po jego zakończeniu powiat gryfiński będzie posiadał pełną sieć  głównych regionalnych tras rowerowych.

- Jest pan również aktywnym samorządowcem i startuje do rady powiatu gryfińskiego?

Tak, startuje z komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej dla rady powiatu gryfińskiego w okręgu Chojna, Trzcińsko, Cedynia i jeśli uzyskam zaufanie wyborców to będę zabiegał o realizację kolejnych element rozwoju turystycznego – rowerowego  powiatu gryfińskiego. Tworzenie i oznakowanie lokalnych szlaków rowerowych przez samorząd powiatowy i gminny.

Posiadam doświadczenie w zakresie tworzenia tras rowerowych i chciałby wykorzystać to do zbudowania najbardziej rozwiniętej sieci tras rowerowych w regionie. Uważam, że to może pobudzić  lokalnych przedsiębiorców z zakresie tworzenia usług na rzecz turystów rowerowych i zwiększyć ich dochody oraz tworzyć nowe miejsca pracy.

Warto też już teraz myśleć nad tworzeniem bezpłatnych, monitorowanych i oświetlonych miejsc parkingowych dla aut i rowerów przy stacjach kolejowych dla osób dojeżdżających do pracy np. do Gryfina lub Szczecina. Moimi priorytetami w działalności samorządowej są też kwestie profilaktyki dzieci i seniorów. Swoje priorytety prezentuje na stronie FB MariuszSikoraPL


Budowa dróg rowerowych na terenie powiatu gryfińskiego realizowanych przez jednostki Marszałka Województwa w 2018 r. roku były największym placem budowy w regionie pod względem czasów realizacji i zakresu robót budowlanych Szlaków Rowerowych Pomorza Zachodniego. Proces budowy dróg i oznakowania całej  trasy rowerowej na terenie gmin powiatu gryfińskiego, od Gryfina do Siekierek, został ukończony w terminie. Powstała trasa o długości 87 km, a w tym 36 kilometrowy odcinek od Trzcińska do Siekierek w całości wybudowany z nawierzchni asfaltowej.Ciekawostki z Trasy


-  22 metry  długości ma tunel drogowo – rowerowy pod drogą wojewódzką nr 125  i jest włączony do trasy rowerowej.


-  Tablica informacyjna i elementy torowiska po zlikwidowanej linii kolejowej 411 znajdują się w Muzeum w Siekierkach.


- Wiadukt rowerowy na odcinku w okolicy Siekierek

- 3 miejsca wypoczynku dla rowerzystów: Przyjezierze, Jelenin i Trzcińsko (w budowie).