Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie realizuje drugi etap inwestycji polegającej na remoncie skarp na rzece Sienicy. W tym roku wykonano prace prawie na 3,5 kilometrowym odcinku. Tym samym jeden z dopływów rzeki Myśli został nie tylko odmulony, ale umocniono także jego brzegi.

Pierwszy etap zakończono w sierpniu i obejmował on odcinki w samym Dębnie. Natomiast drugi etap realizowany był także w Oborzanach. Zakres prac obejmował: wykoszenie z wygrabieniem skarp, odmulenie dna, umocnienie skarp podwójną kiszką faszynową z obsypaniem ziemią i obsiewem trawą.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia rzeka wygląda estetycznie, a woda swobodnie przepływa.

Całość prac kosztowała 361 tysięcy złotych i sfinansowane zostało ze środków rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.