Jeden z elementów „Polskiego Ładu” przewiduje dofinansowanie inwestycji w Samorządach. Gminie Cedynia przekazano na inwestycje 6 ml zł, finanse mają zostać przeznaczone na dostosowanie drogi wojewódzkiej z Cedyni Do Osinowa Dolnego w ramach budowy ścieżki rowerowej (4 750 000,00 zł ) i budowę świetlicy wiejskiej (1 350 000,00 zł).