Powstaje dokumentacja przygotowana przez Gminę Chojna na kompleksowe zagospodarowanie tzw. ,,wąwozu” na Osiedlu „Lotnisko” w Chojnie.

Wąwóz zostanie przekształcony w przyjazny teren rekreacyjny dla dzieci i młodzieży, a także dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas na otwartej przestrzeni. W pierwszej kolejności zostaną zamontowane place zabaw wraz z ogrodzeniem oraz wybudowane schody terenowe. W kolejnych etapach planuje się wykonanie - placu do grillowania, z obiektami małej architektury takim jak stoły zadaszone, krąg ogniskowy, grille murowane, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, lampy terenowe solarne, toalety.

Niewątpliwą atrakcją dla młodzieży będą elementy siłowni plenerowej, ściana wspinaczkowa oraz elementy parku linowego. Rada Osiedla „Lotnisko” jak i pozostali zainteresowani będą mogli zorganizować profesjonalne występy na małej scenie widowiskowej.