W Zespole Szkół w Baniach odbył się VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki „Leśna Przygoda” pod hasłem : ”Zwierzęta leśne”. Udział w konkursie wzięło sześć drużyn z pięciu gmin powiatu gryfińskiego.


Celem tej wspólnej akcji myśliwych, nauczycieli i uczniów jest propagowanie kultury leśnej i łowieckiej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las oraz rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych, emocjonalnej więzi z przyrodą i wrażliwości na jej piękno.

W konkursie uczestniczyło 18 uczniów, reprezentujących gimnazja z Chojny, Gryfina, Mieszkowic, Gardna i Bań. Uczniowie musieli indywidualnie rozwiązać test zawierający 32 pytania, a następnie pracowali w 3-osobowych zespołach. Zadaniem każdego zespołu było rozpoznanie gatunków ptaków, ssaków, drzew i krzewów leśnych podczas prezentacji multimedialnej. W innych zadaniach uczniowie musieli wykazać się znajomością tradycji i gwary łowieckiej, między innymi rozpoznawali sygnały łowieckie.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani ciekawymi nagrodami – głównie był to sprzęt sportowy i elektroniczny - ufundowanymi przez Starostwo w Gryfinie, Urząd Gminy w Baniach, Nadleśnictwo Myślibórz oraz koła łowieckie „Drop”, „Dziczy Las” i „Orlik”.