W kwietniu br. podczas robót przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Gryfinie wydobyto groźne znaleziska z czasów II wojny światowej. Prace budowlane wstrzymano, a na teren nekropolii wkroczyła firma saperska.


W czasie prac w rozbudowywanej kwaterze B gryfińskiego cmentarza, pracownicy miejscowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych natknęli się na dwa powojenne niewybuchy. Groźnymi znaleziskami zajęli się saperzy, a roboty przy rozbudowie nekropolii zostały wstrzymane.

- Do momentu, dopóki znajdowaliśmy tam łuski, prowadziliśmy prace. Kiedy jednak wydobyto pocisk artyleryjski i minę przeciwpancerną, ze względu na bezpieczeństwo ludzi poleciłem wstrzymanie robót związanych z makroniwelacją terenu. Przy rozbudowie cmentarza używamy ciężkiego sprzętu, tak więc obszar ten musi zostać dokładnie przebadany i oczyszczony z ewentualnych niebezpiecznych znalezisk – wyjaśnia Zbigniew Stypa, prezes gryfińskiego PUK.

Na zlecenie gryfińskiej gminy w miejscu rozbudowywanej nekropolii pojawiła się firma saperska.

- Wykonawcą oczyszczania terenu z niewybuchów i niewypałów rozbudowywanej części cmentarza jest firma „Prace Wyburzeniowe i Minerskie EXPLOSIVE” S.C. – informuje wiceburmistrz Tomasz Miler. – Koszt oczyszczania terenu rozbudowywanej części cmentarza do głębokości max 6 m wraz z identyfikacją przedmiotów, wydobyciem, przechowywaniem w magazynie i ochroną magazynu wynosi 5500 zł netto. Natomiast koszt transportu i zniszczenia zależy od ilości i rodzaju znalezionych przedmiotów, w związku z czym należało zlecić usługę transportu dopiero po zakończeniu pierwszego etapu i określeniu ilości i rodzaju znalezisk. Prace związane z oczyszczaniem terenu kwatery B zostały zakończone. W trakcie sprawdzania terenu wydobyto: 5 pocisków artyleryjskich, 1 granat moździerzowy i 1 czop pocisku, w związku z czym wartość tej usługi wyniosła 8.500 zł netto.

Jak informuje wiceburmistrz prace związane z rozbudową cmentarza powinny zostać wznowione najpóźniej pod koniec czerwca br.; termin wykonania tych robót ustalony został do 31 sierpnia br.
Maria Piznal