Woda z ujęcia w Bielinku nie nadaje się do spożycia. Po przebadaniu próbek wykryto w niej bakterię z grupy coli. 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 25 lipca 2017 roku stwierdził braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielinek, gm. Cedynia. W bieżącą wodę zaopatrywanych jest blisko 203 mieszkańców tej że miejscowości.

- Obecnie trwają działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań - informuje Łukasz Szeląg, rzecznik prasowy Wodociągów Zachodniopomorskich. - Woda zdatna do spożycia zostanie mieszkańcom dostarczona za pomocą beczkowozów - wyjaśnia.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Kolejne próbki z ujęcia w Bielinku zostały przekazane do badań. Wyniki prawdopodobnie poznamy jutro.