1 września dzieci zaczęły lekcje w Przedszkolu Specjalnym oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Towarzystwa Salezjańskiego. To wspólna inicjatywa Salezjanów, Starostwa Powiatowego, Gminy Dębno oraz ludzi dobrej woli.

 

W tej szkole będą mogły uczyć się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na każdym etapie edukacji, zaczynając od przedszkola kończąc na gimnazjum. Starannie dobrana kadra pedagogiczna stworzy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

Oprócz nauczycieli, w placówce będą logopedzi, rehabilitanci czy psycholog. To kompleksowe wsparcie edukacyjno – terapeutyczne w przypadku każdego dziecka, które wymaga indywidualnego prowadzenia ze względu na swoje potrzeby i możliwości. Celem placówki jest kształtowanie u uczniów umiejętności funkcjonowania w środowisku, poszerzanie relacji z najbliższymi i społeczeństwem.

Salezjańskie Centrum Edukacji będzie kształcić i opiekować się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną: intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z autyzmem, w  tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością ruchową.

Ośrodek oferuje kształcenie na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Podopieczni przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz skierowania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Pobyt w centrum jest bezpłatny.

 

Placówka powstała w wyremontowanych pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie przy ulicy Mickiewicza 33. Dyrektorem placówki jest ks. Wojciech Lipowicz.

W niedzielę - 25 września odbędą się dni otwarte placówki.