Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podała, że nadmierne spożycie alkoholu przez Polaków kosztuje rocznie budżet państwa około 30,8 miliarda złotych, wpływy z akcyzy to niespełna 12 mld zł.
Rząd chce podnieść akcyzę podając wiele bardziej czy mniej przemawiających do społeczeństwa argumentów. Tymczasem PARPA wydała nowe Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku. 
Do ściągnięcia pod adresem http://parpa.pl/images/file/rekomendacje2020.pdf