Starcia wojów, pokaz jazdy konnej w wykonaniu rycerza Macieja oraz koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Rocal Fuza. To i wiele innych atrakcji miało miejsce dzisiaj w Moryniu podczas III edycji Festynu Rycerskiego.


To już trzecia edycja Festynu Rycerskiego w Moryniu, który z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i przyjezdnych. Przybyli goście mogli wziąć udział m.in. w warsztatach: fachtunku, garncarstwa, kowalstwa, łucznictwa, tkactwa, czy tworzenia uzbrojenia dawnego.

- Cieszę się, że Moryń już po raz trzeci stał się miejscem spotkań średniowiecznych wojów i rycerzy - mówił burmistrz Morynia Józef Piątek. - Jestem przekonany, że Festyn Rycerski już na stałe wpisze się w program wydarzeń naszej gminy - dodał burmistrz.

W trakcie całego dnia wydarzeń, widzowie obejrzeć mogli pokaz średniowiecznych pojedynków, walk grupowych czy jazdy konnej w wykonaniu rycerza Macieja. Tego dnia nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, które wraz z rycerzami aktywnie uczestniczyły w przygotowanych zadaniach i konkurencjach, a wszystko przy utworach zespołu Rocal Fuza ze Świeradowa Zdroju.