Od połowy marca Gmina rozpoczęła remonty swoich dróg. Jak zwykle po każdej zimie ich stan budzi wiele zastrzeżeń. Potwierdzają to pozimowe przeglądy, jak i liczne wnioski o remonty składane przez radnych, sołtysów i mieszkańców gminy.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wszystkie drogi nieutwardzone w mieście będą wyrównane do końca pierwszego tygodnia kwietnia. Od początku następnego tygodnia prace rozpoczną się w poszczególnych sołectwach zgodnie z zakresami ustalonymi przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz sołtysów. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Dębnie.