Ruszyły pierwszy etap prac budowlanych związane z rozbudową Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku. W ramach inwestycji ma zostać wykonana m.in rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczami, powstać ma oddział przedszkolny oraz sala wielofunkcyjna z funkcją świetlicy i jadalni. Według założeń prace mają się zakończyć w 2022 roku.


W dniu 21 marca 2018 r. miało miejsce przekazania placu budowy dla wykonania robót polegających na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Piasku wraz z budową zewnętrznych instalacji: energetycznej, wodociągowej, z przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i zagospodarowaniem terenu.

W wyniku inwestycji, która jest I etapem rozbudowy tej szkoły,  powstaną dwie dodatkowe sale lekcyjne, kotłownia i pomieszczenia związane z obsługą kotłowni.

Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Nazimek z siedzibą w Chojnie.

Planowany termin zakończenia pierwszego etapu prac to styczeń 2019 r. Wartość robót to ok. 1 033 000,00 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę blisko 4 milionów złotych.